2021/2022 õppeaastal toimuvad Vivendi koolituskeskuses PUIDUTÖÖ HUVIRINGID, PABERIKUNSTI HUVIRINGID ning lasteaedades kohapeal KUNSTI- ja LOOVUSRINGID.

REGISTREERIMINE 2021/2022 ÕPPEAASTA HUVIRINGIDESSE ON AVATUD!
Registreerida saab vastava huviringi lehel oleva avaldusevormiga või meie üldkontaktidel.
Iga osalejaga sõlmitakse huvikooli kohaleping.

         » PUIDUTÖÖ HUVIRINGID
       » PABERIKUNSTI HUVIRINGID
          » EELKOOLIEALISTE KUNSTI- JA LOOVUSRINGID (lasteaedades kohapeal)

Ringid alustavad niipea, kui minimaalne osalejate arv (5 last) on koos.
Liitudes ringiga poole kuu pealt, on kuutasu vastavalt toimiskordade arvule.
Meil on koolitusluba, osalustasult on võimalik riigilt taotleda tulumaksutagastust!

Ringitasude toetused ja soodustused:
a) vähekindlustatud peredele lapse huviringides käimise toetamine (Tallinn)
b) 4- ja enama lapselise perede laste huviringide käimise toetamine (ELPL)
c) lapse osalemisel mitmes huviringis või mitmel korral nädalas või ühest perest mitme lapse osalemisel huviringides soodustus alates 10%-st.

Täiendav info huviringide töö kohta:
  • Huviringides osalemiseks sõlmitakse huvikooli kohaleping.
  • Huvikooli nimekirjast välja arvamine toimub avalduse alusel vähemalt 1-kuulise ette teatamisega.
  • Osalustasu maksmine toimub arve alusel 1 kord kuus hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
  • Lisaks majasisestele ringitegevustele külastatakse õpetajatega temaatilisi kohti ja inimesi. Samuti kutsutakse tundidesse külalisjuhendajaid.
  • Iga poolaasta lõpus korraldatakse laste töödest näitus.
  • Õppeaasta lõpus väljastatakse kõikidele õpilastele tunnistused ja antakse hinnang. Õppeaasta läbinud õpilased viiakse edasi järgmisele tasemele!
  • Paar korda semestris toimuvad "avatud tunnid", kus lapsevanemad saavad tulla tunde vaatama või lapsega koos osalema!
  • Ühekordseid puudutud tunde ei tasaarveldata! Tasaarveldus või asendustunnid toimuvad vaid arstitõendi esitamisel pikema puudumise korral.
  • Huvikoolis tehtud fotosid ja filme on õigus kasutada trükistes ja veebis, mis puudtavad huvikooli tegevust ja reklaame.
  • Paar korda semestris on võimalik tutvuda teiste ringide tegevusega, ehk osaleda mõne teise ringi õppetöös, millest teatakse kõiki paar nädalat ette.
TÄISKASVANUTE PUIDUTÖÖ, PABERIKUNSTI JA RESTAUREERIMISE KURSUSTEGA saab tutvuda vasakul asuvas menüüs!

Kohtumiseni 2021/2022 õppeaastal!
Vivendi koolituskeskus