VIVENDI KOOLITUSKESKUSE 2022/2023 ÕPPEAASTA HUVIRINGID.

REGISTREERIMINE 2022/2023 ÕPPEAASTA HUVIRINGIDESSE ON AVATUD!
Registreerida saab vastava huviringi lehel oleva avaldusevormiga või meie üldkontaktidel.
Iga osalejaga sõlmitakse huvikooli kohaleping.

        » EELKOOLIEALISTE KUNSTI- JA LOOVUSRINGID (lasteaedades kohapeal)

Ringid alustavad niipea, kui minimaalne osalejate arv (5 last) on koos.
Liitudes ringiga poole kuu pealt, on kuutasu vastavalt toimiskordade arvule.
Meil on koolitusluba, osalustasult on võimalik riigilt taotleda tulumaksutagastust!

Ringitasude toetused ja soodustused:
a) vähekindlustatud peredele lapse huviringides käimise toetamine (Tallinn)
b) 4- ja enama lapselise perede laste huviringide käimise toetamine (ELPL)
c) lapse osalemisel mitmes huviringis või mitmel korral nädalas või ühest perest mitme lapse osalemisel huviringides soodustus alates 10%-st.

Täiendav info huviringide töö kohta:
  • Huviringides osalemiseks sõlmitakse huvikooli kohaleping.
  • Huvikooli nimekirjast välja arvamine toimub avalduse alusel vähemalt 1-kuulise ette teatamisega.
  • Osalustasu maksmine toimub arve alusel 1 kord kuus hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
  • Lisaks majasisestele ringitegevustele külastatakse õpetajatega temaatilisi kohti ja inimesi. Samuti kutsutakse tundidesse külalisjuhendajaid.
  • Iga poolaasta lõpus korraldatakse laste töödest näitus.
  • Õppeaasta lõpus väljastatakse kõikidele õpilastele tunnistused!
  • Ühekordseid puudutud tunde ei tasaarveldata! Tasaarveldus või asendustunnid toimuvad vaid arstitõendi esitamisel pikema puudumise korral.
  • Huvikoolis tehtud fotosid ja filme on õigus kasutada trükistes ja veebis, mis puudtavad huvikooli tegevust ja reklaame.

Kui soovite lapse sünnipäevale meisterdamise töötuba tellida, võtke meiega lihtsalt ühendust - 
teemadeks võib olla väga erinev valik paberist või puidust meisterdamist!


Kohtumiseni 2022/2023 õppeaastal!
Vivendi koolituskeskus