EELKOOLIEALISTE MEISTERDAMISE, KUNSTI- ja LOOVUSRING

OOTAME HUVILISI LASTEAEDADES TOIMUVA MEISTERDAMISE, KUNSTI- ja LOOVUSRINGIGA LIITUMA! 

REGISTREERIMINE 2023/2024 ÕPPEAASTA HUVIRINGIDESSE ON AVATUD!
Registreerida saab vastava huviringi lehel oleva avaldusevormiga või meie üldkontaktidel.
Iga osalejaga sõlmitakse huvikooli kohaleping. 

Huviring on mõeldud käeliste oskuste ja ruumilise nägemise arendamiseks ning esmaste töövõtete õppimiseks läbi mängulise ja põneva ringitegevuse. Ringis on väga olulisel koha lapse tähelepanu, kujutlusvõime, loovuse ja eneseväljendusoskuse areng. Põhimaterjalina kasutame ringitöös paberit, mis on üks kõige lihtsamini käsitletav materjal väga erinevates tehnikates mitmekülgsete esemete valmistamiseks – lõikamine, voltimine, kaunistamine, vormide loomine jpm. Lisaks teeme tööd puidu, kangaste, lõngade-paelade, loodusest saadava ja palju muuga ning kombineerime neid kõiki omavahel.

Huviring toetab igati käelise motoorika, loovuse ja ruumilise nägemise arengut, pakub tegevusest rõõmu ja valminud meisterdustest rahulolu.

Meisterdamise, kunsti- ja loovusringis õpivad lapsed:

 • tundma erinevaid meisterdamise materjale,
 • kasutama esmaseid tehnikaid ja töövõtteid,
 • tundma rõõmu eneseväljendusest ja ühistegevustest,
 • avardama oma silmaringi, kunstialaseid teadmisi ja loovust.

Osalema on oodatud lapsed alates (3.-)4. eluaastast.
Ringi kuutasu on € 32,00 (sisaldab kõiki vajalikke töövahendeid ja materjale; riigilt tulumaksutagastus)

Ringid alustavad niipea, kui minimaalne osalejate arv (5 last) on koos.
Liitudes ringiga poole kuu pealt, on kuutasu vastavalt toimiskordade arvule.
Meil on koolitusluba, osalustasult on võimalik riigilt taotleda tulumaksutagastust!

Väike ülevaade eelkooliealiste kunstitegevusest Vivendi ringides on meie
GALERIIS.

Täiendav info huviringide töö kohta:

 • Huviringides osalemiseks sõlmitakse huvikooli kohaleping.
 • Huvikooli nimekirjast välja arvamine toimub avalduse alusel vähemalt 1-kuulise ette teatamisega.
 • Osalustasu maksmine toimub arve alusel 1 kord kuus hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
 • Lisaks majasisestele ringitegevustele külastatakse õpetajatega temaatilisi kohti ja inimesi. Samuti kutsutakse tundidesse külalisjuhendajaid.
 • Iga poolaasta lõpus korraldatakse laste töödest näitus.
 • Õppeaasta lõpus väljastatakse kõikidele õpilastele tunnistused!
 • Ühekordseid puudutud tunde ei tasaarveldata! Tasaarveldus või asendustunnid toimuvad vaid arstitõendi esitamisel pikema puudumise korral.
 • Huvikoolis tehtud fotosid ja filme on õigus kasutada trükistes ja veebis, mis puudtavad huvikooli tegevust ja reklaame.


Kui soovite lapse sünnipäevale meisterdamise töötuba tellida, võtke meiega lihtsalt ühendust -
teemadeks võib olla väga erinev valik paberist või puidust meisterdamist!

Palun registreerida minu laps:
Email again: