MIKS?

Vivendi koolituskeskus on asutatud 2012.a laste, noorte ja täiskasvanute käeliste oskuste ning praktiliste ja teoreetiliste teadmiste arendamiseks tervislikuma ja täiuslikuma eluviisi nautimiseks.


Vivendi koolituskeskus pakub erinevaid ajaveetmisvõimalusi:
 • meisterdamise, paberikunsti-, puidutöö- ja kunstiringid, -töötoad ja –kursused praktiliste oskuste arendamiseks;
 • loengud ja koolitused kultuurist, arhitektuurist, kunstiajaloost, materjaliõpetusest, disainist jms teoreetiliste teadmiste täiustamiseks;
 • koosviibimised, üritused, õppekäigud, laagrid, organiseeritud ühistegevused ettevõtete, omavalitsuse, teiste ühingute ja kogukonnaga pehmete väärtuste (kodu, perekond, aeg, huvid, traditsioonid, ajalugu, kultuur jne) hindamiseks ja tähtsustamiseks kombineerituna nii käeliste tegevuste kui teoreetiliste teadmiste jagamisega.
 
Oma tegevuses lähtume järgmisest:
 • väärtustada käelist tegevust kui üht positiivset mõju avaldavat tegevust inimese tervisele ja heaolule ning sisemise tasakaalu säilitamisele;
 • julgustada inimesi aktiivselt osalema organiseeritud ühistegevuses;
 • toetada ja julgustada inimeste sh noorte ettevõtlikkust ja enesearengut;
 • aidata inimestel muutuda hoolivamaks iseenda, teiste ja ümbritseva suhtes;
 • arendada ja teha koostööd teiste mittetulundusühingute, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
 • olla ise praktiliseks eeskujuks nii oma tegemiste kui väärtushinnangutega.
Miks VIVENDI?
 • VIVENDI (lad.k) tähendab inglise keeles „of living“ ja eesti keeles „elu“ erinevates vormides (elamiseks, elamise, elu jne),
 • esindab MTÜ VIVENDI väärtusi olles osaks erinevates ladinakeelsetes väljendites:
  • Modus vivendi – lifestyle, way of living, viis elamiseks
  • Ars vivendi – art of living, elamise kunst
  • Ratio vivendi (vivendi ratio) – reason for living, plan of life, põhjus elamiseks
  • jt.

Kohtumiseni Vivendi koolituskeskuses!